Wielce Szanowni Państwo,

Zwracam się z koleżeńskim zaproszeniem do wzięcia udziału w XXXIV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, który odbędzie się w dniach 7-10 maja 2016 roku w obiekcie konferencyjnym Hotelu Gołębiewski w Wiśle. Program Zjazdu adresujemy do szerokiego grona specjalistów: pneumonologów, internistów, alergologów, lekarzy rodzinnych.

Tematyka skoncentrowana będzie wokół chorób układu oddechowego, a także schorzeń współwystępujących. Za cel przyjęliśmy omówienie standardów postępowania, skonfrontowanie teorii z praktyką oraz interaktywną dyskusję i wymianę doświadczeń. Będziemy dążyć do tego, aby każdy Uczestnik Zjazdu wyniósł wiedzę przydatną w praktyce. W strukturze Zjazdu przewidziane są sesje plenarne i edukacyjne, sesje doniesień oryginalnych, satelitarne sesje sponsorowane, sesje omawiające problemy interdyscyplinarne oraz warsztaty. Przygotowaliśmy również bogaty program spotkań towarzyskich gwarantujący wszystkim Uczestnikom pogłębienie integracji z naszym środowiskiem.

Serdecznie zapraszam,

Prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała
Prezes PTChP i Przewodniczący Komitetu

Zaproszenie na Zjazd