Informacje ogólne

 

Termin i miejsce zjazdu:
12 - 15 maj 2018 roku
Hotel Warszawianka w Jachrance

 Główne tematy zjazdu: 

  • POChP
  • astma i alergie
  • śródmiąższowe choroby płuc
  • zakażenia układu oddechowego
  • zaburzenia oddychania w czasie snu
  • nadciśnienie płucne i zatory w tętnicy płucnej
  • gruźlica i mykobakteriozy
  • rzadkie choroby układu oddechowego


Ważne daty
do 31.03.2018 - zgłoszenia prac oryginalnych - UWAGA! przedłużenie terminu zgłaszania prac do 31.03.2018

do 15.04.2018 - wyniki kwalifikacji prac oryginalnych
do 31.04.2018 - zgłoszenia uczestnictwa w Zjeździe


Uczestnicy
Specjaliści pneumonologii, alergologii, onkologii, medycyny rodzinnej, interniści, pediatrzy,
lekarze zainteresowani tematyką chorób układu oddechowego.


Punkty edukacyjne
Każdemu uczesnikowi przysługuje 27 punktów edukacyjnych.
Potwierdzeniem będzie certyfikat wydawany na koniec konferencji.


Rejestracja uczestników:
W celu zgłoszenia uczestnictwa w zjeździe należy zarejestrować się w module Rejestracja i  przejść cały proces rejestracji elektronicznej.
Możliwa jest też rejestracja pocztą lub faksem. Należy wydrukować Formularz zgłoszeniowy, wypełnić i przesłać wraz z dowodem wpłaty na adres:

Pharma2pharma
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa

tel.: + 48 575 707 074
fax: + 48 22 254 86 95