Opłaty i noclegi

1. Tabela opłat za uczestnictwo w Zjeździe:


Osoby / Daty

do
31.12.2017

do 31.03.2018

po
01.04.2018

Członkowie PTChP

700 PLN

750 PLN

800 PLN

Lekarze nie będący członkami PTChP

800 PLN

850 PLN

900 PLN

Studenci

100 PLN

100 PLN

100 PLN

Pracownik firmy farmaceutycznej

800 PLN

850 PLN

900 PLN

Osoby towarzyszące

400 PLN

450PLN

500 PLN


Wszystkie ceny są cenami brutto,zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
Każdy uczestnik otrzyma fakturę VAT.
Numer konta: Bank PKOBP S.A. 29 1020 1127 0000 1802 0160 9775


Rejestracja uczestników:
W celu zgłoszenia uczestnictwa w zjeździe należy zarejestrować się w module Rejestracja i przejść cały proces rejestracji elektronicznej.

 

2. Tabela opłat noclegów:

 

Ceny noclegów dostępne w formularzu rejestracyjnym.

 

Regulamin rezerwacji noclegów:

 1. Rezerwację noclegów na 35 Zjazd PTChP dokonuje się poprzez rezerwację elektroniczną na stronie internetowej lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie go wraz z dowodem wpłaty na adres P2P.
 2. Warunkiem rezerwacji noclegu jest przesłanie potwierdzenia zapłaty za nocleg wraz z formularzem zgłoszeniowym.
 3. Firma P2P w ciągu 14 dni od dokonanej wpłaty za nocleg potwierdzi rezerwację noclegu, poprzez wysłanie potwierdzenia rezerwacji noclegu.
 4. Firma P2P potwierdzać będzie tylko rezerwację całych pokoi, nie ma możliwości rezerwacji pojedynczych miejsc w pokojach wieloosobowych.
 5. Za skutki wynikłe z podania nieprawidłowych danych przez Rezerwującego w formularzu, całkowitą odpowiedzialność ponosi Rezerwujący.
 6. Ceny przedstawione w formularzu podane są za pokój/apartament za 1 noc, obejmują koszt śniadań.
 7. Za usługi, nie objęte zamówieniem (np. dodatkowe noclegi, płatna telewizja czy mini bar w hotelu), należność musi zostać uregulowana na miejscu przez Klienta.
 8. W przypadku rezygnacji z potwierdzonej rezerwacji noclegowej uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty za nocleg po potrąceniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 40 zł, według następującego schematu:
  - rezygnacja do dnia 31.01.2018 - zwrot wpłaconej opłaty za nocleg
  - rezygnacja do dnia 30.04.2018 - zwrot wpłaconej opłaty noclegowej, po potrąceniu kosztu 1 doby hotelowej
  - rezygnacja do dnia 1.05.2018 - nie ma możliwości zwrotu za niewykorzystany nocleg

 

Regulamin opłat za uczestnicictwo:

1.W przypadku rezygnacji z  potwierdzonej rezerwacji za uczestnictwo uczesnikowi przysługuje zwrot opłaty za fee według następującego schemtu:


- rezygnacja do dnia 31.03.2018r. - zwrot wpłaconej opłaty za fee w wysokości 50%

- rezygnacja po 1.04.2018r. - nie ma możliwości zwrotu opłaty za fee

 

Program dodatkowy

Występy nie są finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Finansowane z środków własnych organizatora.