Program pozamerytoryczny


PROGRAM POZAMERYTORYCZNY


13 maja 2018 r.

godz. 20.00

Wykład specjalny prof. Jerzego Bralczyka i Michała Ogórka

godz. 22.00

Recital Katarzyny Pakosińskiej


14 maja 2018 r.

godz. 21.00

Koncert Małgorzaty Ostrowskiej

godz. 22.00

Koncert zespołu Stage Fever


Program pozamerytoryczny nie jest finansowany z środków firm zrzeszonych w INFARMIE.

Finansowane z środków własnych organizatora.