Program pozamerytoryczny


PROGRAM POZAMERYTORYCZNY


13 maja 2018 r.

godz. 20.00

Wykład specjalny prof. Jerzego Bralczyka

godz. 22.00

Recital Katarzyny Pakosińskiej


14 maja 2018 r.

godz. 21.00

Koncert Małgorzaty Ostrowskiej


Program pozamerytoryczny nie jest finansowany z środków firm zrzeszonych w INFARMIE.

Finansowane z środków własnych organizatora.