Zgłaszanie Prac oryginalnych

Lista Laureatów konkursu na najlepsze prace oryginalne XXXV Zjazdu PTChP

 

Nagrody: Wyróżnienia:
1 Szpechciński Adam 1 Aliakseichyk Dzmitry
2 Grenda Anna 2 Jankowski Piotr
3 Lubański Jakub 3 Jagodziński Jacek
4 Piprek Marek 4 Springer Daria
5 Brożek Grzegorz 5 Mejza Filip
6 Majek Paulina 6 Brożek Beata
7 Kozińska Monika 7 Sokołowski Rafał
8 Gabryelska Agata 8 Shpakou Andrei
9 Wasilewska Eliza 9 Borek Anna
10 Mycoft K 10 Aleksa Alena
11 Jarosińska Agnieszka 11 Volf Siarhej
12 Jastrzębski Dariusz 12 Barański Kamil
13 Kuczyński Wojciech 13 Stachera-Grzenkowicz Małgorzata
14 Zabost Anna 14 Barnaś Małgorzata
15 Nowak Joanna 15 Bełz Aleksandra
16 Sobiecka Małgorzata 16 Bakhtadze Tamar
18 Jazgarska Paulina 17 Radliński Jakub
19 Błachnio Maria 18 Makarevich Aliaksand
20 Grabczak Elżbieta 19 Sheifer Yury
21 Jankowski Mateusz 20 Undrunas Aleksandra
22 Brzezińska Sylwia 21 Terlecka Paulina
23 Napiórkowska Agnieszka 22 Tomczyk Natalia
24 Klatt Magdalena 23 Hryniuk Olha
25 Florczuk Mateusz 24 Roubuts Tatsiana
26 Nasiłowski Jacek 25 Dorofeyev A
27 Rybka Aleksandra 26 Manawicka N
28 Kocot Krzysztof 27 Baradzina H
29 Sosulska Angelika  28 Hladysh Nazarij
    29 Russlkikh Oleg
    30 Kharchanka Aksana
    31 Hryshchuk Leonid
    32 Gryshchuk Olena
Wyniki kwalifikacji prac oryginalnych do sesji prezentacji prac ustnych

 1. CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWE(Przewodniczący: Magdalena Martusewicz-Boros, Wojciech Piotrowski)
  1. Jędrych ME. Przewlekła postać alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych – obraz kliniczny i wyniki leczenia
  2. Garczewska B. Analiza wyników badań odczynów serologicznych w kierunku płuco farmera i płuco hodowców ptaków u chorych z podejrzeniem AZPP leczonych w IGChP w latach 2010-2017
  3. Arczykowski B. Sarkoidoza z dominacją okołooskrzelowych konsolidacji centralnych – odrębny fenotyp choroby ?
  4. Piprek M. Sarkoidoza płuc w przezklatkowej ultrasonografii płuc
  5. Sobiecka M. Leczenie Pirfenidonem chorych na IPF – pierwsze doświadczenia w Polsce
  6. Bełz A. Oczekiwana jakość życia pacjentów z IPF przed włączeniem leczenia antyfibrotycznego
  7. Jastrzębski D. Jakość życia chorych z rakiem płuc i idiopatycznym włóknieniem płuc w trakcie terapii

 2. GRUŹLICA I MYKOBAKTERIOZY (Przewodniczący: Maria Korzeniewska-Koseła, Tadeusz Maria-Zielonka)
  1. Błachnio M. Diagnostyka i leczenie chorych na gruźlicę powyżej 85 roku życia
  2. Kozińska M. Charakterystyka molekularna prątków gruźlicy izolowanych od imigrantów
  3. Napiórkowska A. Molekularne determinanty oporności na izoniazyd wśród prątków gruźlicy o fenotypie non-MDR
  4. Aleksa A. Comparative evaluation of clinical and radiological manifestations and direct results of inpatient treatment of MDR-TB in patients with diabetes mellitus and without risk factors
  5. Wyrostiewicz W. Czynniki ryzyka mykobakteriozy płuc u chorych z dodatnim wynikiem posiewów w kierunku prątków niegruźliczych w materiale I Kliniki Chorób Płuc IGiChP
  6. Zabost A. Nowe możliwości identyfikacji gatunkowej prątków atypowych metodami biologii molekularnej
  7. Brzezińska S. Diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy i NOP u dzieci w przedziale wiekowym 0-14 lat diagnozowanych w IGiChP w latach 2013-2017

 3.  BADANIA CZYNNOŚCIOWE I NIKOTYNIZM(Przewodniczący: Tadeusz Przybyłowski, Adam Barczyk) 
  1. Wasilewska E. Zapalenie płuc o etiologii CMV zwiększa ryzyko upośledzenia zdolności dyfuzyjnej płuc u osób po leczeniu onkologicznym z powodu rozrostowych chorób układu krwiotwórczego w dzieciństwie
  2. Kocot K. Zmiana w zakresie FEV1 i FeNO w odpowiedzi na wysiłek fizyczny w warunkach narażenia na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego – wyniki badania pilotażowego
  3. Białas A. FEV1/FEV3 jako alternatywa dla wskaźnika  FEV1/FVC<0,70 w diagnostyce obturacji w populacji geriatrycznej – badanie pilotażowe
  4. Brożek G. Częstość palenia E-papierosa i papierosa wśród studentów Europy Środkowo-Wschodniej YpUng People E-smoking Study, wyniki wstępne
  5. Lubański J. Behawioralne aspekty użytkowania papierosów elektronicznych
  6. Majek P. Skuteczność E-papierosa w rzucaniu palenia
  7. Jankowski M. Użycie E-papierosa, a ostre efekty narażenia ze strony układu oddechowego i sercowo-naczyniowego

 4.  PNEUMONOLOGIA INTERWENCYJNA, RAK PŁUCA, ZAKAŻENIA(Przewodniczący: Rafał Krenke, Artur Szlubowski)
  1. Dąbrowska M. Niewydolność serca jako przyczyna powiększonych węzłów chłonnych u chorych kwalifikowanych do bronchoskopii z EBUS
  2. Springer D. Ocena skuteczności embolizacji tętnic oskrzelowych w krwiopluciu
  3. Grabczak EM. Zastosowanie ultrasonografii do ilościowej oceny płynu w opłucnej
  4. Florczuk M. Analiza ekspresji MiRNA w osoczu jako epigenetycznego biomarkera w ocenie statusu mutacji EGFR u chorych na NDRP
  5. Grenda A. Ekspresja mikroRNA a status PD-L1 na poziomie DNA, mRNA oraz białka u chorych z nie drobnokomórkowym rakiem płuca
  6. Szpechciński A. Monitorowanie statusu mutacji genu EGFR w pozakomórkowym DNA we krwi chorych na NDRP w trakcie leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR
  7. Makarevich AE. Old and new biomarkers for assessing community-acquired pneumonia (CAP) severity and adverse outcomes

 5.  POChP I ASTMA(Przewodniczący: Adam Antczak, Ewa Jassem)
  1. Dorofeyev A. COPD in Ukraine. Problem and perspective
  2. Mejza F. Przewlekłe zapalenie oskrzeli w Małopolsce: występowanie, czynniki ryzyka oraz obciążenia związane z chorobą
  3. Brożek G. Ci sami pacjenci, różne kryteria GOLD – jakie konsekwencje niesie zmiana wytycznych GOLD 2007-2011-2017
  4. Miłkowska-Dymanowska J. Zastosowanie telemetrii w ocenie czynników predykcyjnych zaostrzeń POChP
  5. Nowak J. Czynniki etiologiczne bakteryjnych zakażeń u chorych z zaostrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc kategorii B i D hospitalizowanych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w latach 2015-2017
  6. Jarosińska A. Czestość występowania astmy, objawów ze strony układu oddechowego oraz chorób alergicznych u dzieci w wieku 13-14 w Katowicach – wyniki wstępne Global Asthma Network
  7. Rybka A. Ocena skuteczności leczenia chorych z podejrzeniem kaszlowego wariantu astmy – wyniki wstępne

 6.  NIEWYDOLNOŚĆ ODDYCHANIA, REHABILITACJA I ZABURZENIA ODDYCHANIA W CZASIE SNU(Przewodniczący: Dariusz Jastrzębski, Szczepan Cofta)
  1. Jazgarska P. Kwalifikacja do przeszczepienia płuc jako formy leczenia schyłkowej niewydolności układu oddechowego – doświadczenia własne
  2. Sosulska A. ocena skuteczności rehabilitacji pulmonologicznej w kopalni soli „Wieliczka” u pacjentów chorych na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
  3. Nasiłowski J. Wentylacja mechaniczna w warunkach domowych. 10 lat doświadczeń ośrodka na Mazowszu
  4. Mycroft K. Ocena skuteczności nieinwazyjnej wentylacji w warunkach domowych
  5. Wasilewska E. Zastosowanie glikokortykosteroidów doustnych poprawia parametry funkcji płuc ale nie hamuje postępu choroby u dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne
  6. Gabryelska A. Wartość predykcyjna skali BOAH wśród pacjentów poradni leczenia zaburzeń snu w Klinice Medycyny Snu w Edynburgu
  7. Kuczyński W. Wpływ długoterminowej terapii CPAP na zmienne metaboliczne u pacjentów z obturacyjnymi bezdechami sennymi


Wyniki kwalifikacji prac oryginalnych do sesji plakatowej


Sesja plakatowa 1 – niedziela 13 maja 2018

P001

Analiza pacjentów zakwalifikowanych do programu Xolair ( omalizumab) w Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK4w Lublinie od 2013 roku.

Irena Węgrzyn-Szkutnik, Małgorzata Borowiec-Bar, Jan  Siwiec

P002

Cechy przebiegu chorób alergicznych u kobiet w ciąży oraz częstość występowania chorób alergicznych u ich dzieci

Natallia  Tsikhan

P003

Który materiał pobrany z nosa najlepiej obrazuje naciek komórkami napływowymi?

Małgorzata Stachera-Grzenkowicz, Katarzyna Kurpierz, Agnieszka Complak-Gabban, Karolina Sionek, Krzysztof Lewandowski

P004

Risk factors for childhood asthma in Batumi Region, Georgia

Tamar Bakhtadze, Sophio Beridze, Vakhtang Beridze, Jan E. Zejda

P005

Trudności diagnostyczne przewlekłych zmian zapalnych w górnych drogach oddechowych na przykładzie opisu przypadku pacjenta ze scleromyxedema i przewlekłym zapaleniem zatok

Grzegorz Kardas, Dorota Kierszniewska-Stępień, Michał Panek, Piotr Kuna

P006

Znaczenie pomiaru stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu w epidemiologicznym fenotypowaniu astmy u dzieci

Kamil Barański, Grzegorz Brożek, Jan Eugeniusz Zejda

P007

Związek między występowaniem chorób alergicznych u dzieci z płećem siblingów a cechami ciążowymi

 Mariya Turkouskaya, Natallia Tsikhan

P008

Ewaluacja testu BD Max MDR-TB w diagnostyce mikrobiologicznej gruźlicy

Magdalena Klatt, Agnieszka Napiórkowska, Ewa Augustynowicz-Kopeć

P009

Ocena częstości występowania w Polsce w latach 2013-2017 prątków atypowych izolowanych od chorych z podejrzeniem mykobakteriozy

Anna Zabost, Dorota Filipczak, Ewa Augustynowicz-Kopeć

P010

Evaluation of the results of immunocorrection using of the interferon inductor in the treatment of patients with advanced forms of MDR-TB with a baseline level of IFN-γ≤198.0 pg / ml

Siarhej Volf, Sviatlana Dziamidzik, Alena Aleksa

P011

Features of colon dysbiosis in patients with pulmonary tuberculosis

Lilia Todoriko, Mikola Gumenyuk, Igor Semianiv, Oleksiy Denisov, Tania  Sprynsian, Inga Ieremenchuk, Olena Pidverbetska

P012

HIV-Associated  MDR TB  in the Penitentiary System

Nazarij Hladysh

P013

Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

Jacek Jagodziński

P014

Method of prediction of closing cavity decay during the course of TB treatment in patients with destructive forms of pulmonary tuberculosis

Yury Sheifer, Alena Aleksa

P015

Nowy test lekooporności Sensititre TM RAPMYCOI dla szybkorosnących gatunków prątków (RGM)

Anna Borek, Agnieszka Napiórkowska, Ewa Augustynowicz-Kopeć

P016

Obcokrajowcy leczeni z powodu gruźlicy w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc I Gruźlicy w Otwocku w latach 2002-2017

Jacek Jagodziński

P017

Occupational tuberculosis morbidity in the Grodno region

Alena Aleksa, Olga Mogilevets

P018

Skuteczne leczenie chorej na gruźlicę zakażonej szczepem Beijing o rozszerzonej oporności na leki

Maria Błachnio, Tadeusz Maria Zielonka, Antoni Błachnio

P019

Tuberculosis among the belarusian students

Halina Baradzina, Dmitriy Borodin

P020

Tuberculosis and HIV infection in the penitentiary system of Russia

Russlkikh Oleg , Sysoev Pavel

P021

Duszność jako wiodący objaw podmiotowy występujących w populacji polskiej. Badanie NATPOL 2011.

Aleksandra Undrunas, Krzysztof Kuziemski, Tomasz Zdrojewski, Aleksandra Puch-Walczak, Marcin Rutkowski, Piotr Bandosz, Łukasz Wierucki, Robert  Krion, Przemysław Ceglarek

P022

Stosowanie papierosów elektronicznych i tradycyjnych a częstość objawów i chorób układu oddechowego wśród studentów w grodnie (badanie Yupess)

Andrei Shpakou, Volha Pauliuts, Grzegorz Brożek, Mateusz Jankowski, Jan Zejda

P023

Analiza skuteczności EBUS TBNB oraz EUSb FNB na podstawie wyników uzyskanych w Pracowni Bronchoskopii  Kliniki Pneumonologii WIM w latach 2016-2017

Rafał Sokołowski, Adam Wesołowski, Michał Rząd

P024

Diagnostics and treatment of pneumonia in immunoscompromated patients

Leonid Hryshchuk, Olena Gryshchuk, Ihor Hospodarskyy

P025

Intravenous immune globulin effectiveness in patients with viral pneumonias during pandemic of flu А H1N1 California (2009) and season flu epidemics (2013-2017)

Ihor Hospodarskyy, Khrystyna Hospodarska, Leonid Hryshchuk

P026

Oparzenia dróg oddechowych jako czynnik ryzyka zgonu

Jerzy Kozielski, Piotr Wróblewski, Piotr Sopolski

P027

Treatment of pneumonia in patients with post tuberculosis changes

Olena Gryshchuk, Leonid Hryshchuk

 

 

 

Sesja plakatowa 2 – poniedziałek 14 maja 2018

P028

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NWM) na nadzorowanych salach NWM w Polsce. Pilotażowe wyniki programu POLVENT

Małgorzata Czajkowska-Malinowska, Aleksander Kania, Szymon Skoczyński, Grzegorz Knapiński, Paweł Śliwiński, Rafał Krenke, Teresa Krzyżaniak-Hantke, Krzysztof Kuziemski, Joanna Chabera, Małgorzata Rudy oraz realizatorzy Programu POLVENT

P029

Schyłek życia chorych na zaawansowane POChP i raka płuca: badanie przeprowadzone wśród lekarzy członków Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Beata Brożek, Ewa Jassem, Adam Barczyk, Władysław Pierzchała, Małgorzata Krajnik

P030

The role of hydrogen sulfide in the progression of chronic obstructive pulmonary disease in patients with non-alcoholic steatohepatitis

Olha Hryniuk, Oksana Khukhlina

P031

Immunoterapia niwolumabem u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca

Paulina Terlecka, Paweł Krawczyk, Izabela Chmielewska, Michał  Szczyrek, Robert Kieszko, Katarzyna Kurek, Janusz Milanowski

P032

Ocena wartości diagnostycznej allelospecyficznych testów qPCR do wykrywania mutacji genu EGFR w pozakomórkowym DNA u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca

Adam Szpechciński, Katarzyna Duk, Piotr Wójcik, Włodzimierz Kupis, Piotr  Rudziński, Maciej Bryl, Grzegorz Czyżewicz, Emil Wojda, Aneta Zdral, Mateusz  Florczuk, Paweł Śliwiński, Aleksande Barinow-Wojewódzki, Tadeusz Orłowski, Joanna Chorostowska‐Wynimko

P033

Granulocytarno-limfocytarne śródmiąższowe zapalenie płuc (GLILD) w przebiegu pospolitego zmiennego niedoboru odporności (CVID) – opis 2 przypadków.

Hanna Dmeńska, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Małgorzata Pac, Ewa Bernatowska

P034

Porównanie skuteczności diagnostycznej (ekspert versus  uczeń)  badania  EBUS-FN w rozpoznawaniu sarkoidozy

Dariusz Jastrzębski, Piotr Kubicki, Artur Szlubowski, Teresa Nowak, Weronika  Ślęzak, Dariusz Ziora

P035

Zależność pomiędzy składem leukocytów węzłów chłonnych śródpiersia w TBNB EBUS  a postacią kliniczną sarkoidozy

Rafał Sokołowski, Michał Rząd, Elżbieta Rutkowska

P036

Zespół  Swyer- James-Macleod’a z jednostronnymi rozstrzeniami  oskrzeli  .

Agata Kalicka, Cezary Rybacki, Andrzej Chciałowski, Krzysztof Bronisz

P037

Czy istnieją zależne od płci różnice w obrazie klinicznym OBS?

Maciej Tażbirek, Marcin Kawalski, Magdalena Wyskida, Grzegorz Brożek, Adam  Barczyk

P038

Ocena możliwości stosowania automatycznego wsparcia oceny snu i towarzyszących zdarzeń (systemy Philips Sleepware G3 i Somnolyzer) w badaniach PSG u dzieci - badanie pilotażowe

Jakub Radliński, Zbigniew Baran, Zbigniew Doniec

P039

Prawidłowa masa ciała nie wyklucza rozpoznania obturacyjnego bezdechu sennego

Małgorzata Barnaś, Marta Rybka, Joanna Domagała-Kulawik, Aneta  Wernicka, Maciej Wyzgał

P040

Płeć a poziom depresji u osób z zespołem obturacyjnego bezdechu we  śnie (OBS)

Maciej Tażbirek, Karolina Strójwąs, Jakub Potoczny, Adam Barczyk

P041

Wpływ palenia tytoniu na nasilenie obturacyjnej bezdechu sennego (OBS).

Piotr Bielicki, Anna Trojnar, Piotr Sobieraj

P042

Mapa epidemiologiczna zakażeń bakteryjnych oddziałów szpitalnych  w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc  w latach 2015-2017

Violetta Petroniec, Joanna Nowak, Agnieszka Iwańska, Beata Dziedzicka, Ewa Augustynowicz-Kopeć

P043

Acute obstructive bronchitis in children living in the western regions of Belarus

Tatsiana Roubuts

P044

Acute stenosing laryngitis in children

Sviatlana Baihot

P045

Diagnostyczne markery stanu zapalnego u dzieci z zapaleniem płuc

Zinaida Sarakapyt, Yauheni

P046

Etiologia chorób układu oddechowego u dzieci z zachodnich regionów Białorusi

Aksana Kharchanka

P047

Lipid peroxidation in children with acute pneumonia

Ina Parfyonova

P048

Pseudomonas aeruginosa – przewlekła kolonizacja dróg oddechowych dorosłych chorych na mukowiscydozę leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w latach 2015-2017

Agnieszka Iwańska, Joanna Nowak, Wojciech Skorupa, Violetta Petroniec, Beata  Dziedzicka, Ewa  Augustynowicz-Kopeć

P049

Rola czynników społecznych i czynności anamnisy obstetrychnej w realizacji infekcji sposobów oddechowych w pierwszym roku życia

Anastasiya Dahayeva

P050

The clinical predictive value of hypocholesterolemia in patients with community-acquired pneumonia.

Dzmitry Aliakseichyk, Siarhei Semizhon, Siarhei Aliakseichyk

P051

Wrażliwość flory bakteryjnej górnych dróg oddechowych na antybiotyki u dzieci z zachodnich regionów Białorusi

Natalia Tomczyk, Tatiana Rowbuć, Aksana Kharchanka

P052

Zatorowość płucna wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu chorób układu oddechowego.

Piotr Jankowski, Marta Dąbrowska, Dominika Karwatiuk, Rafał Krenke

P053

Funcional indicators of patients with idiopathic pulmunary fibrosis

N.Manavitskaya, H.BaradzinaREGULAMIN PRAC ORYGINALNYCH – USTNYCH I PLAKATOWYCH

 

1.    Prezentacje referatowe:

 

Czas przeznaczony na przedstawienie pracy: 8 minut + 4 minuty dyskusji (8-10 slajdów).

 

Prosimy o dostarczenie nośników z prezentacją wraz z opisem zawierającym: tytuł pracy (taki jak w programie szczegółowym), imię i nazwisko osoby prezentującej pracę do pokoju slajdów co najmniej 90 minut przed rozpoczęciem sesji, na której praca ma być prezentowana. Pracę należy przygotować w programie Power Point 2016 lub wcześniejszym. Prezentacje inne niż Power Point powinny być zapisane jako samouruchamiające się.

Prosimy o zapisywanie prezentacji na pen-drive. Filmy powinny być zapisane w formacie *.avi lub *.mpg (odtwarzane w Windows Media Player) i mieć bezpośrednią ścieżkę (zapisane bezpośrednio w folderze prezentacji).

 

Prezentacje przygotowane w środowisku innym niż Windows mogą mieć nieco inny sposób wyświetlania czcionek, kolorów, wielkości okienek itp.

 

Informujemy, że z przyczyn technicznych nie będzie możliwe wykorzystanie do prezentacji własnego laptopa lub komputera. Prezentację można sprawdzić w pokoju slajdów przez cały czas trwania Zjazdu - w czasie, gdy będzie czynne Biuro Zjazdu, dyżur pełnić tam będzie informatyk.

 

2. Prezentacje plakatowe:

 

Sesje plakatowe będą odbywały się w:

Niedzielę  (13 maja – sesja plakatowa 1)

Poniedziałek (14 maja - sesja plakatowa 2)

 

Wymiary plakatów są ograniczone wielkością 70x100 cm (szer. x wys.) w pionie. Plakaty będą prezentowane na posterach o wymiarach 98x200 cm (szer. x wys.) ustawionych na parterze miejsca obrad i będą ponumerowane zgodnie z numeracją, jaka znajduje się w programie szczegółowym Zjazdu. W celu powieszenia plakatu do dyspozycji będą taśmy klejące i nożyczki zapewnione przez organizatora w godzinach rozwieszania plakatów. Plakaty powinny być rozwieszone i zdjęte w godzinach podanych poniżej. Plakaty pozostawione po wyznaczonych godzinach zostaną usunięte przez obsługę Zjazdu, bez możliwości zwrotu plakatów.

 

Omówienie plakatów:

 

Omówienie plakatów odbywa się na poszczególnych sesjach zgodnie z

Godziną umieszczoną w programie Zjazdu. Omówienie plakatu polega na dyskusji przy plakatach wraz z przewodniczącym sesji w wyznaczonych godzinach.

 
Sesja plakatowa 1 – niedziela 13 maja

Umieszczenie plakatów - 8:00-9:00

Omówienie prac i dyskusja przy plakatach - 11:45-12:45

Zdejmowanie plakatów - 16:30-17:00

Sesja plakatowa 2 – poniedziałek 14 maja

Umieszczenie plakatów - 8:00-9:00
Omówienie prac i dyskusja przy plakatach - 13:00-14:00
Zdejmowanie plakatów - 17:30-19:00Konkurs na najlepsze prace oryginalne XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Jachranka, 12-15 maja 2018

Regulamin

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc ogłasza konkurs dla autorów najlepszych oryginalnych doniesień zjazdowych zgłoszonych na XXXV Zjazd PTChP w Jachrance 12-15 maja 2018 roku.

 1. Do udziału w konkursie kwalifikują się pierwsi autorzy streszczeń zjazdowych [dalej: streszczeń] przyjętych do prezentacji podczas XXXV Zjazdu PTChP. 

 2. ZG PTChP przyzna  nagrody i wyróżnienia za najlepsze streszczenia zjazdowe
 3. Nagrody obejmują koszty opłaty wpisowej oraz zakwaterowania w hotelu wskazanym przez Organizatora Zjazdu związanych jednocześnie z osobistym udziałem w XXXV Zjeździe PTChP w Jachrance, 12-15 maja 2018 r.
 4. Wyróżnienia obejmują jedynie koszty opłaty wpisowej.
 5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie udziału w konkursie podczas  elektronicznej rejestracji  streszczenia pracy (z podaniem nr PESEL).
 6. Laureatów wyłania ZG PTChP. Nagrody przyznane  będą autorom prac, którzy uzyskają najwyższą średnią liczbę punktów.
 7. Lista laureatów zostanie ogłoszona jednocześnie z informacją  o przyjęciu pracy do prezentacji podczas Zjazdu. Warunkiem przekazania nagród laureatom jest ich czynne uczestnictwo w  Zjeździe PTCHP w dniach 12-15 maja 2018 w Jachrance. Odbiór nagród nastąpi  podczas XXXV Zjazdu PTChP.
 8. Nagrody przyznawane będą przy zastosowaniu art.30 ust 1 pkt 2 PDOF oraz art. 21 ust.1 pkt 68.REGULAMIN Zgłaszania Prac Oryginalnych na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc – 12-15 maj 2018 roku w Jachrance

 

 1. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie w formie elektronicznej.
 2. Termin zgłaszania prac – 06.04. 2018 rok.
 3. Liczba wyrazów w streszczeniu pracy nie może przekraczać 250.
 4. Prace będą prezentowane w formie doniesień ustnych lub plakatów
 5. O przyjęciu pracy i wyborze formy prezentacji zadecyduje Komitet Naukowy. O wynikach kwalifikacji autorzy zostaną powiadomieni do 15.04.2018 roku.  
 6. Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się co najmniej jednego autora do udziału w Zjeździe. 
 7. Należy podać nazwisko osoby prezentującej pracę, a w razie zmiany powiadomić organizatorów.  
 8. Należy zaznaczyć chęć udziału w konkursie na najlepsze prace oryginalne.
 9. Należy zaznaczyć pracę, która była już prezentowana na Zjeździe PTChP
 10. Tematyka streszczeń:
 • Astma i alergie
 • Badania czynnościowe układu oddechowego
 • Gruźlica i mykobakteriozy
 • Niewydolność oddychania i rehabilitacja
 • Nikotynizm
 • Pneumonologia interwencyjna
 • POChP
 • Rak płuca
 • Śródmiąższowe choroby płuc
 • Zaburzenia oddychania w czasie snu
 • Zakażenia układu oddechowego 

Po zakwalifikowaniu prac lista autorów zostanie opublikowana na stronie internetowej Zjazdu wraz ze szczegółowym regulaminem prezentacji prac.

 

Komitet Naukowy kwalifikacji prac:

Prof. Wojciech Piotrowski

Prof.  Maciej Kupczyk

Dr Sebastian Majewski

Dr Adam Białas

 

Przejdź do systemu zgłaszania prac >>