Wykład inauguracyjny - prof. Jerzy Bralczyk

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż wykład inauguracyjny pt. "Poprawność językowa, zrozumiałość wypowiedzi i jej sugestywność. Czynniki ułatwiające zapamiętanie wypowiedzi" podczas XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc zostanie wygłoszony przez polskiego językoznawcę, profesora nauk humanistycznych, specjalisty w zakresie języka mediów, reklamy i polityki - Profesora Jerzego Bralczyka.

 

Występ nie jest finansowany ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Finansowane z środków własnych organizatora.