Wyniki kwalifikacji prac oryginalnych do sesji plakatowych

Sesja plakatowa 1 – niedziela 13 maja 2018

P001

Analiza pacjentów zakwalifikowanych do programu Xolair ( omalizumab) w Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii SPSK4w Lublinie od 2013 roku.

Irena Węgrzyn-Szkutnik, Małgorzata Borowiec-Bar, Jan  Siwiec

P002

Cechy przebiegu chorób alergicznych u kobiet w ciąży oraz częstość występowania chorób alergicznych u ich dzieci

Natallia  Tsikhan

P003

Który materiał pobrany z nosa najlepiej obrazuje naciek komórkami napływowymi?

Małgorzata Stachera-Grzenkowicz, Katarzyna Kurpierz, Agnieszka Complak-Gabban, Karolina Sionek, Krzysztof Lewandowski

P004

Risk factors for childhood asthma in Batumi Region, Georgia

Tamar Bakhtadze, Sophio Beridze, Vakhtang Beridze, Jan E. Zejda

P005

Trudności diagnostyczne przewlekłych zmian zapalnych w górnych drogach oddechowych na przykładzie opisu przypadku pacjenta ze scleromyxedema i przewlekłym zapaleniem zatok

Grzegorz Kardas, Dorota Kierszniewska-Stępień, Michał Panek, Piotr Kuna

P006

Znaczenie pomiaru stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu w epidemiologicznym fenotypowaniu astmy u dzieci

Kamil Barański, Grzegorz Brożek, Jan Eugeniusz Zejda

P007

Związek między występowaniem chorób alergicznych u dzieci z płećem siblingów a cechami ciążowymi

 Mariya Turkouskaya, Natallia Tsikhan

P008

Ewaluacja testu BD Max MDR-TB w diagnostyce mikrobiologicznej gruźlicy

Magdalena Klatt, Agnieszka Napiórkowska, Ewa Augustynowicz-Kopeć

P009

Ocena częstości występowania w Polsce w latach 2013-2017 prątków atypowych izolowanych od chorych z podejrzeniem mykobakteriozy

Anna Zabost, Dorota Filipczak, Ewa Augustynowicz-Kopeć

P010

Evaluation of the results of immunocorrection using of the interferon inductor in the treatment of patients with advanced forms of MDR-TB with a baseline level of IFN-γ≤198.0 pg / ml

Siarhej Volf, Sviatlana Dziamidzik, Alena Aleksa

P011

Features of colon dysbiosis in patients with pulmonary tuberculosis

Lilia Todoriko, Mikola Gumenyuk, Igor Semianiv, Oleksiy Denisov, Tania  Sprynsian, Inga Ieremenchuk, Olena Pidverbetska

P012

HIV-Associated  MDR TB  in the Penitentiary System

Nazarij Hladysh

P013

Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

Jacek Jagodziński

P014

Method of prediction of closing cavity decay during the course of TB treatment in patients with destructive forms of pulmonary tuberculosis

Yury Sheifer, Alena Aleksa

P015

Nowy test lekooporności Sensititre TM RAPMYCOI dla szybkorosnących gatunków prątków (RGM)

Anna Borek, Agnieszka Napiórkowska, Ewa Augustynowicz-Kopeć

P016

Obcokrajowcy leczeni z powodu gruźlicy w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc I Gruźlicy w Otwocku w latach 2002-2017

Jacek Jagodziński

P017

Occupational tuberculosis morbidity in the Grodno region

Alena Aleksa, Olga Mogilevets

P018

Skuteczne leczenie chorej na gruźlicę zakażonej szczepem Beijing o rozszerzonej oporności na leki

Maria Błachnio, Tadeusz Maria Zielonka, Antoni Błachnio

P019

Tuberculosis among the belarusian students

Halina Baradzina, Dmitriy Borodin

P020

Tuberculosis and HIV infection in the penitentiary system of Russia

Russlkikh Oleg , Sysoev Pavel

P021

Duszność jako wiodący objaw podmiotowy występujących w populacji polskiej. Badanie NATPOL 2011.

Aleksandra Undrunas, Krzysztof Kuziemski, Tomasz Zdrojewski, Aleksandra Puch-Walczak, Marcin Rutkowski, Piotr Bandosz, Łukasz Wierucki, Robert  Krion, Przemysław Ceglarek

P022

Stosowanie papierosów elektronicznych i tradycyjnych a częstość objawów i chorób układu oddechowego wśród studentów w grodnie (badanie Yupess)

Andrei Shpakou, Volha Pauliuts, Grzegorz Brożek, Mateusz Jankowski, Jan Zejda

P023

Analiza skuteczności EBUS TBNB oraz EUSb FNB na podstawie wyników uzyskanych w Pracowni Bronchoskopii  Kliniki Pneumonologii WIM w latach 2016-2017

Rafał Sokołowski, Adam Wesołowski, Michał Rząd

P024

Diagnostics and treatment of pneumonia in immunoscompromated patients

Leonid Hryshchuk, Olena Gryshchuk, Ihor Hospodarskyy

P025

Intravenous immune globulin effectiveness in patients with viral pneumonias during pandemic of flu А H1N1 California (2009) and season flu epidemics (2013-2017)

Ihor Hospodarskyy, Khrystyna Hospodarska, Leonid Hryshchuk

P026

Oparzenia dróg oddechowych jako czynnik ryzyka zgonu

Jerzy Kozielski, Piotr Wróblewski, Piotr Sopolski

P027

Treatment of pneumonia in patients with post tuberculosis changes

Olena Gryshchuk, Leonid Hryshchuk

 

 

 

Sesja plakatowa 2 – poniedziałek 14 maja 2018

P028

Przewlekłe zapalenie oskrzeli w Małopolsce: występowanie, czynniki ryzyka oraz obciążenia związane z chorobą

Filip Mejza, Paweł Nastałek, Zbigniew Doniec, Wojciech Skucha

P029

Schyłek życia chorych na zaawansowane POChP i raka płuca: badanie przeprowadzone wśród lekarzy członków Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Beata Brożek, Ewa Jassem, Adam Barczyk, Władysław Pierzchała, Małgorzata Krajnik

P030

The role of hydrogen sulfide in the progression of chronic obstructive pulmonary disease in patients with non-alcoholic steatohepatitis

Olha Hryniuk, Oksana Khukhlina

P031

Immunoterapia niwolumabem u chorych na zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca

Paulina Terlecka, Paweł Krawczyk, Izabela Chmielewska, Michał  Szczyrek, Robert Kieszko, Katarzyna Kurek, Janusz Milanowski

P032

Ocena wartości diagnostycznej allelospecyficznych testów qPCR do wykrywania mutacji genu EGFR w pozakomórkowym DNA u chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca

Adam Szpechciński, Katarzyna Duk, Piotr Wójcik, Włodzimierz Kupis, Piotr  Rudziński, Maciej Bryl, Grzegorz Czyżewicz, Emil Wojda, Aneta Zdral, Mateusz  Florczuk, Paweł Śliwiński, Aleksande Barinow-Wojewódzki, Tadeusz Orłowski, Joanna Chorostowska‐Wynimko

P033

Granulocytarno-limfocytarne śródmiąższowe zapalenie płuc (GLILD) w przebiegu pospolitego zmiennego niedoboru odporności (CVID) – opis 2 przypadków.

Hanna Dmeńska, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Małgorzata Pac, Ewa Bernatowska

P034

Porównanie skuteczności diagnostycznej (ekspert versus  uczeń)  badania  EBUS-FN w rozpoznawaniu sarkoidozy

Dariusz Jastrzębski, Piotr Kubicki, Artur Szlubowski, Teresa Nowak, Weronika  Ślęzak, Dariusz Ziora

P035

Zależność pomiędzy składem leukocytów węzłów chłonnych śródpiersia w TBNB EBUS  a postacią kliniczną sarkoidozy

Rafał Sokołowski, Michał Rząd, Elżbieta Rutkowska

P036

Zespół  Swyer- James-Macleod’a z jednostronnymi rozstrzeniami  oskrzeli  .

Agata Kalicka, Cezary Rybacki, Andrzej Chciałowski, Krzysztof Bronisz

P037

Czy istnieją zależne od płci różnice w obrazie klinicznym OBS?

Maciej Tażbirek, Marcin Kawalski, Magdalena Wyskida, Grzegorz Brożek, Adam  Barczyk

P038

Ocena możliwości stosowania automatycznego wsparcia oceny snu i towarzyszących zdarzeń (systemy Philips Sleepware G3 i Somnolyzer) w badaniach PSG u dzieci - badanie pilotażowe

Jakub Radliński, Zbigniew Baran, Zbigniew Doniec

P039

Prawidłowa masa ciała nie wyklucza rozpoznania obturacyjnego bezdechu sennego

Małgorzata Barnaś, Marta Rybka, Joanna Domagała-Kulawik, Aneta  Wernicka, Maciej Wyzgał

P040

Płeć a poziom depresji u osób z zespołem obturacyjnego bezdechu we  śnie (OBS)

Maciej Tażbirek, Karolina Strójwąs, Jakub Potoczny, Adam Barczyk

P041

Wpływ palenia tytoniu na nasilenie obturacyjnej bezdechu sennego (OBS).

Piotr Bielicki, Anna Trojnar, Piotr Sobieraj

P042

Mapa epidemiologiczna zakażeń bakteryjnych oddziałów szpitalnych  w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc  w latach 2015-2017

Violetta Petroniec, Joanna Nowak, Agnieszka Iwańska, Beata Dziedzicka, Ewa Augustynowicz-Kopeć

P043

Acute obstructive bronchitis in children living in the western regions of Belarus

Tatsiana Roubuts

P044

Acute stenosing laryngitis in children

Sviatlana Baihot

P045

Diagnostyczne markery stanu zapalnego u dzieci z zapaleniem płuc

Zinaida Sarakapyt, Yauheni

P046

Etiologia chorób układu oddechowego u dzieci z zachodnich regionów Białorusi

Aksana Kharchanka

P047

Lipid peroxidation in children with acute pneumonia

Ina Parfyonova

P048

Pseudomonas aeruginosa – przewlekła kolonizacja dróg oddechowych dorosłych chorych na mukowiscydozę leczonych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w latach 2015-2017

Agnieszka Iwańska, Joanna Nowak, Wojciech Skorupa, Violetta Petroniec, Beata  Dziedzicka, Ewa  Augustynowicz-Kopeć

P049

Rola czynników społecznych i czynności anamnisy obstetrychnej w realizacji infekcji sposobów oddechowych w pierwszym roku życia

Anastasiya Dahayeva

P050

The clinical predictive value of hypocholesterolemia in patients with community-acquired pneumonia.

Dzmitry Aliakseichyk, Siarhei Semizhon, Siarhei Aliakseichyk

P051

Wrażliwość flory bakteryjnej górnych dróg oddechowych na antybiotyki u dzieci z zachodnich regionów Białorusi

Natalia Tomczyk, Tatiana Rowbuć, Aksana Kharchanka

P052

Zatorowość płucna wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu chorób układu oddechowego.

Piotr Jankowski, Marta Dąbrowska, Dominika Karwatiuk, Rafał Krenke