Wyniki kwalifikacji prac oryginalnych do sesji prezentacji prac ustnych

Wyniki kwalifikacji prac oryginalnych do sesji prezentacji prac ustnych

 1. CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWE(Przewodniczący: Magdalena Martusewicz-Boros, Wojciech Piotrowski)
  1. Jędrych ME. Przewlekła postać alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych – obraz kliniczny i wyniki leczenia
  2. Garczewska B. Analiza wyników badań odczynów serologicznych w kierunku płuco farmera i płuco hodowców ptaków u chorych z podejrzeniem AZPP leczonych w IGChP w latach 2010-2017
  3. Arczykowski B. Sarkoidoza z dominacją okołooskrzelowych konsolidacji centralnych – odrębny fenotyp choroby ?
  4. Piprek M. Sarkoidoza płuc w przezklatkowej ultrasonografii płuc
  5. Sobiecka M. Leczenie Pirfenidonem chorych na IPF – pierwsze doświadczenia w Polsce
  6. Bełz A. Oczekiwana jakość życia pacjentów z IPF przed włączeniem leczenia antyfibrotycznego
  7. Jastrzębski D. Jakość życia chorych z rakiem płuc i idiopatycznym włóknieniem płuc w trakcie terapii

 2. GRUŹLICA I MYKOBAKTERIOZY (Przewodniczący: Maria Korzeniewska-Koseła, Tadeusz Maria-Zielonka)
  1. Błachnio M. Diagnostyka i leczenie chorych na gruźlicę powyżej 85 roku życia
  2. Kozińska M. Charakterystyka molekularna prątków gruźlicy izolowanych od imigrantów
  3. Napiórkowska A. Molekularne determinanty oporności na izoniazyd wśród prątków gruźlicy o fenotypie non-MDR
  4. Aleksa A. Comparative evaluation of clinical and radiological manifestations and direct results of inpatient treatment of MDR-TB in patients with diabetes mellitus and without risk factors
  5. Wyrostiewicz W. Czynniki ryzyka mykobakteriozy płuc u chorych z dodatnim wynikiem posiewów w kierunku prątków niegruźliczych w materiale I Kliniki Chorób Płuc IGiChP
  6. Zabost A. Nowe możliwości identyfikacji gatunkowej prątków atypowych metodami biologii molekularnej
  7. Brzezińska S. Diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy i NOP u dzieci w przedziale wiekowym 0-14 lat diagnozowanych w IGiChP w latach 2013-2017

 3.  BADANIA CZYNNOŚCIOWE I NIKOTYNIZM(Przewodniczący: Tadeusz Przybyłowski, Adam Barczyk) 
  1. Wasilewska E. Zapalenie płuc o etiologii CMV zwiększa ryzyko upośledzenia zdolności dyfuzyjnej płuc u osób po leczeniu onkologicznym z powodu rozrostowych chorób układu krwiotwórczego w dzieciństwie
  2. Kocot K. Zmiana w zakresie FEV1 i FeNO w odpowiedzi na wysiłek fizyczny w warunkach narażenia na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego – wyniki badania pilotażowego
  3. Białas A. FEV1/FEV3 jako alternatywa dla wskaźnika  FEV1/FVC<0,70 w diagnostyce obturacji w populacji geriatrycznej – badanie pilotażowe
  4. Brożek G. Częstość palenia E-papierosa i papierosa wśród studentów Europy Środkowo-Wschodniej YpUng People E-smoking Study, wyniki wstępne
  5. Lubański J. Behawioralne aspekty użytkowania papierosów elektronicznych
  6. Majek P. Skuteczność E-papierosa w rzucaniu palenia
  7. Jankowski M. Użycie E-papierosa, a ostre efekty narażenia ze strony układu oddechowego i sercowo-naczyniowego

 4.  PNEUMONOLOGIA INTERWENCYJNA, RAK PŁUCA, ZAKAŻENIA(Przewodniczący: Rafał Krenke, Artur Szlubowski)
  1. Dąbrowska M. Niewydolność serca jako przyczyna powiększonych węzłów chłonnych u chorych kwalifikowanych do bronchoskopii z EBUS
  2. Springer D. Ocena skuteczności embolizacji tętnic oskrzelowych w krwiopluciu
  3. Grabczak EM. Zastosowanie ultrasonografii do ilościowej oceny płynu w opłucnej
  4. Florczuk M. Analiza ekspresji MiRNA w osoczu jako epigenetycznego biomarkera w ocenie statusu mutacji EGFR u chorych na NDRP
  5. Grenda A. Ekspresja mikroRNA a status PD-L1 na poziomie DNA, mRNA oraz białka u chorych z nie drobnokomórkowym rakiem płuca
  6. Szpechciński A. Monitorowanie statusu mutacji genu EGFR w pozakomórkowym DNA we krwi chorych na NDRP w trakcie leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR
  7. Makarevich AE. Old and new biomarkers for assessing community-acquired pneumonia (CAP) severity and adverse outcomes

 5.  POChP I ASTMA(Przewodniczący: Adam Antczak, Ewa Jassem)
  1. Dorofeyev A. COPD in Ukraine. Problem and perspective
  2. Baradzina H. Diagnostics of COPD in Belarus
  3. Brożek G. Ci sami pacjenci, różne kryteria GOLD – jakie konsekwencje niesie zmiana wytycznych GOLD 2007-2011-2017
  4. Miłkowska-Dymanowska J. Zastosowanie telemetrii w ocenie czynników predykcyjnych zaostrzeń POChP
  5. Nowak J. Czynniki etiologiczne bakteryjnych zakażeń u chorych z zaostrzeniem przewlekłej obturacyjnej choroby płuc kategorii B i D hospitalizowanych w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w latach 2015-2017
  6. Jarosińska A. Czestość występowania astmy, objawów ze strony układu oddechowego oraz chorób alergicznych u dzieci w wieku 13-14 w Katowicach – wyniki wstępne Global Asthma Network
  7. Rybka A. Ocena skuteczności leczenia chorych z podejrzeniem kaszlowego wariantu astmy – wyniki wstępne

 6.  NIEWYDOLNOŚĆ ODDYCHANIA, REHABILITACJA I ZABURZENIA ODDYCHANIA W CZASIE SNU(Przewodniczący: Dariusz Jastrzębski, Szczepan Cofta)
  1. Jazgarska P. Kwalifikacja do przeszczepienia płuc jako formy leczenia schyłkowej niewydolności układu oddechowego – doświadczenia własne
  2. Sosulska A. ocena skuteczności rehabilitacji pulmonologicznej w kopalni soli „Wieliczka” u pacjentów chorych na astmę oskrzelową i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc
  3. Nasiłowski J. Wentylacja mechaniczna w warunkach domowych. 10 lat doświadczeń ośrodka na Mazowszu
  4. Mycroft K. Ocena skuteczności nieinwazyjnej wentylacji w warunkach domowych
  5. Wasilewska E. Zastosowanie glikokortykosteroidów doustnych poprawia parametry funkcji płuc ale nie hamuje postępu choroby u dzieci z dystrofią mięśniową Duchenne
  6. Gabryelska A. Wartość predykcyjna skali BOAH wśród pacjentów poradni leczenia zaburzeń snu w Klinice Medycyny Snu w Edynburgu
  7. Kuczyński W. Wpływ długoterminowej terapii CPAP na zmienne metaboliczne u pacjentów z obturacyjnymi bezdechami sennymi